Tjänster

Passersystem

Vi gillar trygghet! Att ha en smidig men samtidigt säker lösning för in- och utpassering är en central del i vardagslivet på ett kontor eller i en bostadsmiljö. Borttappade nycklar eller koder som sprids är nästan lika osäkert som en helt olåst dörr. Att byta lås är dessutom väldigt dyrt och tidskrävande. Använder man istället...

Inbrottslarm

Ett inbrottslarm är det bästa komplementet till det mekaniska skyddet i en byggnad. Inbrottslarmets uppgift är detektera ett intrång i lokalen och därefter påkalla en insats i form av väktare och polis. Ett inbrottslarm fungerar även avskräckande då förövaren snabbt kommer att lämna platsen då systemets sirener startar och på så sätt kan skador och stölder minimeras. Till...

Brand & Utrymningslarm

Brandlarm och Utrymningslarm har ett enkelt syfte, det är till för att rädda liv! Förutom att rädda liv så ger det också dig en möjlighet att på ett effektivt sätt skydda din fastighet. Med ett korrekt installerat brandlarm kan räddningstjänst larmas i ett tidigt skede för att minimera skador på fastigheter och egendom. Vi installerar allt i...

Kamerasystem

Ett kamerasystem fyller många funktioner men något av det viktigaste är att skapa trygghet för dig och din personal. Det fungerar som en brottsförebyggande åtgärd men skall även kunna användas i en polisutredning om ett brott inträffat. Det är även perfekt för övervakning av processer där det är obehagligt eller rent av farligt för personal...

Porttelefoni & Bokningssystem

En porttelefonlösning med inbyggd kort- eller tagläsare innebär att man kostnadseffektivt och smidigt kan låta boende ta sig in, hålla porten låst för obehöriga och samtidigt erbjuda en enkel lösning för att släppa in besökare – allt från samma enhet. Porttelefoner finns i olika utföranden – med eller utan display för elektroniskt boenderegister och även...

Integrerade System

Ett integrerat system ger möjligheten att integrera flera lösningar i samma system. Det ger en överlägsen överblick av funktioner och skapar en bra användarvänlighet som både sparar tid och pengar. Exempelvis så kan Passersystem, Inbrottslarm, Brandlarm, Porttelefoner, Bokningssystem och Kameraövervakning integreras i samma plattform. Man kan lägga in en grafisk presentation med ritningar över de...

Lås

Vi installerar, och utför serviceuppdrag av Lås, Dörrstängare, Dörrautomatiker, Dörrhållarmagneter, Fönstergaller mm. Kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa dig med!