Vi kan med glädje meddela att vi sedan 2014 är antagna som leverantör av säkerhetslösningar som Passersystem,Bokningssystem och Lås till kommunala bostadsbolag anslutna till HBV.

HBV är en etablerad inköpscentral med inriktning på fastighetsrelaterade produkter och tjänster. Det är en ekonomisk förening som ägs av dess 320 medlemmar, Sveriges kommunala bostadsbolag. Med över 160 ramavtal hjälper HBV dagligen medlemmarna att förvalta och utveckla boendet i ca 850 000 lägenheter.

Har du frågor om HBV avtalet eller är ansluten till HBV och vill komma i kontakt med oss så hör av dig på 021-440 3000 eller info@sensorsecurity.se
du kan även läsa mer på www.hbv.se eller kontakta HBV på 08-556 765 00.

HBV LOGO