Vi håller i just nu på att installera ett nytt Kamera system med intelligent videoanalys.
Systemet skall anslutas till en larmcentrals tjänst där en operatör vid rörelselarm tar kontrollen över systemets kameror så att rätt åtgärd kan tillkallas direkt vid händelse av brott.
systemet består av både fasta och rörliga Kameror.