Policy GDPR

Sensor Security Sverige AB värnar om dina personuppgifter och gör allt för att behandla dem på rätt sätt. Därför har vi tagit fram en policy för hantering av personuppgifter, i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen som trädde i kraft 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen kommer att ersätta Personuppgiftslagen och har som syfte att skydda dig och dina personuppgifter ytterligare. Det innebär att du som kund hos oss tydligt ska bli informerad om hanteringen av dina personuppgifter. Detta dokument upprättades i April 2018. Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen om verksamheten kräver detta.

Hur vi hämtar in och använder dina uppgifter

Vilka uppgifter som hämtas in kan variera beroende på vilka tjänster du använder hos oss. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen direkt av dig, eller från t.ex Bolagsverket för kunna lägga upp dig som kund i våra system. Syftet med lagringen av dina personuppgifter är att identifiera dig som kund och uppfylla det avtal du har med oss. Vi använder endast programvaror från erkända tillverkare med säte i Sverige för att lagra och behandla dina personuppgifter.

Information som hämtas in genom vår hemsida

Sensor Security hämtar inte in eller spårar aktiviteter via vår hemsida.

Delning av personuppgifter:

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part. Vi kan däremot behöva dela informationen med samarbetsföretag i samband med leverans av tjänster och produkter. På grund av att vår verksamhet ofta kräver resurser från andra företag för att kunna utföra avtalade tjänster, behöver vi dela din information med dessa företag. Dessa företag är svenskregistrerade och har samma krav som oss andra gällande hantering av personuppgifter.

Företag som vi delar personuppgifter med:

Larmcentraler: Behöver dina uppgifter för att t.ex kunna motringa dig vid utlöst larm.

Väktarbolag: Behöver dina uppgifter för att kunna skicka väktare till dig om larmet skulle lösas ut.

Bokföringsprogram: Behöver dina personuppgifter så du kan ingå i vårt kundregister.

Jobbile: Vårt arbetsordersystem där vi hanterar planering och administration av servicejobb m.m

Distributionsföretag: Används för utskick av t.ex reservdelar eller passagekort.

 

 

 

 

Observera att denna lista inte är statisk, och att den kan variera över tid pga leverantörsbyte eller förändring i våran verksamhet. Om bolaget eller majoritet av bolaget säljs till annan ägare, och din information förs över till den nya ägaren. Kommer den nya ägaren lyda under samma lagar som vi med avseende på dina personuppgifter.

 

Vilka rättigheter har du

Du som kund hos oss har många rättigheter som rör dina personuppgifter t.ex

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter för att veta vilka uppgifter som finns lagrade.

Du har rätten att korrigera personuppgifter vi har om dig,

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi kommer dock inte kunna radera all information pga gällande bokföringslagar eller liknande.

 

Personuppgiftsansvarig:

Den personuppgiftsansvarige bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter, och vilka hjälpmedel som används. Sensor Security Sverige AB, i rollen som personuppgiftsansvarig, är ansvarig över de processer som behandlar personuppgifter, samt att genomföra interna kontroller för att säkerställa att personuppgiftsregelverket efterföljs.

Personuppgiftsansvarig kontaktas genom:

Om du har frågor om hur vi behandlar just dina personuppgifter eller vilka uppgifter vi har om just dig, ber vi dig att vänligen kontakta vår personuppgiftsansvarig via

e-post: Info@Sensorsecurity.se

Brevpost:

Sensor Security Sverige AB

Rekylgatan 10

723 38 Västerås

Att. Personuppgiftsansvarig

 

Tillsynsmyndighet

Det är Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsregelverket. Om du upplever att Sensor Security bryter mot regelverket och du inte får någon respons från oss för korrigering, kan du kontakta Datainspektionen.

Postadress:

Datainspektionen

Box 8114

104 20 Stockholm.