Ett inbrottslarm är det bästa komplementet till det mekaniska skyddet i en byggnad. Inbrottslarmets uppgift är detektera ett intrång i lokalen och därefter påkalla en insats i form av väktare och polis. Ett inbrottslarm fungerar även avskräckande då förövaren snabbt kommer att lämna platsen då systemets sirener startar och på så sätt kan skador och stölder minimeras. Till ett inbrottslarmsystem kan man ansluta t.ex. rörelsedetektorer, magnetkontakter, glaskrossdetektorer, överfallslarm. Det går även att ansluta sensorer som fuktlarm och temperaturlarm för att minimera skador vid exempelvis en vattenläcka eller en värme topp i ett serverrum. Flertalet av de moderna inbrottslarmen går att ansluta till internet för att kunna styra och övervaka via sin smartphone eller dator på distans.

Vi projekterar, installerar och utför serviceuppdrag på alla typer av anläggningar allt från den minsta anläggningen utan anslutning till larmmottagare till det stora företaget med övervakad larmöverföring till larmcentral.

Vi är leverantörsoberoende och kan därför installera det system som passar dig och din verksamhet bäst. Vi har samarbeten med alla stora larmcentraler vilket gör att du kan få det bästa alternativet gällande larmmottagning och väktarutryckningar på orten där du befinner dig.

Hör av dig så berättar vi mer!

Exempel på fabrikat som vi installerar är:

Vanderbilt

DSC

Paradox