Vi gillar trygghet!

Att ha en smidig men samtidigt säker lösning för in- och utpassering är en central del i vardagslivet på ett kontor eller i en bostadsmiljö. Borttappade nycklar eller koder som sprids är nästan lika osäkert som en helt olåst dörr. Att byta lås är dessutom väldigt dyrt och tidskrävande. Använder man istället taggar eller kort kan dessa enkelt spärras om de tappas bort. De kan också programmeras unikt för varje medarbetare eller boende så att de exempelvis endast fungerar på valda dörrar och vid särskilda tidpunkter. Passerlösningen som vi erbjuder är skalbar och passar med andra ord alla behov – dessutom styrs allting från en och samma programvara oavsett anläggningens storlek.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vi projekterar och installerar passagesystem från alla ledande leverantörer.

Bewator/Vanderbilt www.vanderbiltindustries.com/sv
RCO www.rco.se
Aptus www.aptus.se
Axema www.axema.se
Paxton www.teletec.se
Assa www.assa.se